Hosszú úton - 2018. január 8.

minden út hosszú
amelyen túl sok idő
van gondolni rád

ÉGNI VOLNA JÓ


Parancsra mozdulunk, vagy vágyra.
A magunk választotta út homálya
oson szorosan mögöttünk muszáj-lidércként:
a Felednivaló!
Csak azért is csöng,
magába zár ércként,
és végre lélekkohókban égni volna jó.